واریستور اکسید روی

  • Zinc Oxide Varistor

    واریستور اکسید روی

    Metal Oxide Varistor / Zinc Oxide Varistor یک مقاومت غیر خطی است که از آن به عنوان عنصر سرامیک الکتریکی نیمه هادی استفاده می شود که عمدتا از اکسید روی تشکیل شده است. این واریستور یا واریستور اکسید ذهنی (MOV) نامیده می شود ، همانطور که به تغییر ولتاژ حساس است. بدنه واریستور یک ساختار ماتریسی است که از ذرات اکسید روی تشکیل شده است. مرز دانه بین ذرات شبیه به مشخصات الکتریکی اتصالات PN دو طرفه است. وقتی ولتاژ کم است ، این مرزهای دانه در حالت امپدانس بالا قرار دارند و وقتی ولتاژ زیاد است ، در حالت شکست قرار می گیرند که نوعی دستگاه غیر خطی است.