فیوز برش / حسگرها

  • Composite Drop Out Fuse

    فیوز رها کردن کامپوزیت

    فیوز خروجی در فضای باز برای حفاظت از اتصال کوتاه و اضافه بار خطوط انتقال و ترانسفورماتورهای الکتریکی در سیستم های برق 50 هرتز AC با ولتاژ نامی 10 کیلو ولت قابل استفاده است.

  • Surge Monitor

    مانیتور موج دار

    Surge Monitor یک لوازم یدکی برقگیر است ، و اطمینان بیشتری از وضعیت کار مانیتور برقگیر JCQ با رابط رایانه ، مستقیماً کیفیت داده های عملکرد برقگیر (یا دستگاه محافظ ولتاژ بیش از حد) فراهم می کند. ) توسط مدیریت اکتساب کامپیوتر مدیریت می شود ، JCQ محصول استاندارد GB استاندارد ملی است ، دقیقاً مطابق با پارامتر فناوری استانداردهای GB.